pavadinimas

Festivalis-konkursas „VOX MARIS“. Laureatų sąrašas

Lapkričio 27 d. įvyko Klaipėdos Žvejų rūmų organizuoto pirmojo tarptautinio moterų chorų ir vokalinių ansamblių festivalio „VOX MARIS“  konkursas. Dėl pandemijos konkursas vyko virtualiai. Chorų ir ansamblių pasirodymus stebėjo ir vertino tarptautinė vertinimo komisija, susirinkusi Klaipėdos Bendruomenės namuose.

Vertinimo komisija:

Pirmininkas – SERGEJ SAVENKO (Ukraina), M. Vodyanoy vardo Odesos akademinio muzikinės komedijos teatro vyriausiasis chormeisteris, simfoninio orkestro dirigentas, Odesos nacionalinės muzikos akademijos docentas, NGO Ukrainos chorų asociacijos prezidentas.

Nariai:

RASA GELGOTIENĖ (Lietuva), Lietuvos chorų sąjungos prezidentė. Vilniaus universiteto docentė, chorų ,,Virgo“, ,,Gaudeamus“, ,,Pro musica“ meno vadovė ir dirigentė;

ILZE VALCE (Latvija), Liepojos pedagoginio universiteto profesorė,  moterų choro ,,Atbalss“ ir mišraus choro „Intis“ meno vadovė ir dirigentė;

MARITE PURINA (Latvija), Latvijos vokalinių ansamblių asociacijos pirmininkė. vokalinio ansamblio „Anima Solla“ steigėja ir vadovė, Lielvārdės muzikos mokyklos vadovė;

ALFONSAS VILDŽIŪNAS (Lietuva), Klaipėdos mišraus choro ,,Aukuras“ ir Plungės KC kamerinio choro meno vadovas,  Šiaurės ir Baltijos šalių chorų festivalio Klaipėdoje (2002) ir Pasaulio lietuvių dainų šventės (2003) Dainų dienos meno vadovas.

 

KONKURSO LAUREATAI:

VOKALINIŲ ANSAMBLIŲ KATEGORIJA / VOCAL ENSEMBLES
III LAIPSNIO DIPLOMAS /  DIPLOMA 3rd DEGREE

ŠIAULIŲ R. SAV. KURŠĖNŲ KULTŪROS CENTRO MOTERŲ VOKALINIS ANSAMBLIS ,,MELODIJA“
ŠIAULIAI DISTRICT MUNICIPALITY CULTURE CENTER FEMALE VOCAL ENSEMBLE ,,MELODIJA“
Ansamblio vadovė/ ensemble leader: Daina Kavaliauskienė, Lietuva/Lithuania 78,46 balai / points

KUPIŠKIO KULTŪROS CENTRO MOTERŲ VOKALINIS ANSAMBLIS „ VERSMĖ“
KUPIŠKIS CULTURE CENTER FEMALE VOCAL ENSEMBLE „VERSMĖ”
Ansamblio vadovė/ensemble leader: Nidija Sankauskienė, Lietuva/Lithuania 78,26 balai / points

VARĖNOS KULTŪROS CENTRO MOTERŲ VOKALINIS ANSAMBLIS „RŪTA“
VARĖNA CULTURE CENTER FEMALE VOCAL ENSEMBLE ,,RŪTA“
Ansamblio vadovė/ensemble leader: Daiva Selevičienė, Lietuva/Lithuania 73,66 balai / points

ELEKTRĖNŲ KULTŪROS CENTRO MOTERŲ CHORO ANSAMBLIS „ELDIJA”
ELEKTRĖNAI CULTURE CENTER FEMALE VOCAL ENSEMBLE „ELDIJA”
Ansamblio vadovė/ensemble leader: Greta Garmašaitė, Lietuva/Lithuania 70,52 balai / points

II LAIPSNIO DIPLOMAS /  DIPLOMA 2nd DEGREE

MOTERŲ VOKALINIS ANSAMBLIS ,,TOME“
LADIES VOCAL ENSEMBLE ,,TOME“
Ansamblio vadovė/ ensemble leader: Ingrida Klepere, Latvija/Latvia 87,74 balai

PANEVĖŽIO R. MIEŽIŠKIŲ KULTŪROS CENTRO MOTERŲ VOKALINIS ANSAMBLIS „RASKILA“
PANEVĖŽYS DISTRICT MIEŽIŠKĖS CULTURE CENTER FEMALE VOCAL ENSEMBLE „RASKILA”
Ansamblio vadovė / ensemble leader: Lina Kairytė, Lietuva/Lithuania 85,88 balai

MOTERŲ VOKALINIS ANSAMBLIS ,,VOCAL ORANGE“
FEMALE ENSEMBLE  ,,VOCAL ORANGE”
Ansamblio vadovas/ensemble leader: Arūnas Pečiulis, Austrija/Austria 82,36 balai

I LAIPSNIO DIPLOMAS /  DIPLOMA 1st DEGREE
NESKIRTA  /  NOT AWARDED (nesurinkus pakankamo balų skaičiaus / not enough points)

PREMIJOS / PREMIUM
UŽ SAVO ŠALIES AUTORIAUS GERIAUSIĄ KŪRINIO ATLIKIMĄ /
FOR THE BEST PERFORMANCE OF A PIECE OF A COMPOSER OF THEIR COUNTRY

KUPIŠKIO KULTŪROS CENTRO MOTERŲ VOKALINIS ANSAMBLIS „ VERSMĖ“
KUPIŠKIS CULTURE CENTER FEMALE VOCAL ENSEMBLE „VERSMĖ”
„Šilagėlė” Alina Savanenkovaitė / Janina Degutytė

UŽ GERIAUSIĄ ŠIUOLAIKINIO AUTORIAUS KŪRINIO ATLIKIMĄ /
FOR THE BEST PERFORMANCE OF A PIECE OF A MODERN AUTHOR

ŠIAULIŲ R. SAV. KURŠĖNŲ KULTŪROS CENTRO MOTERŲ VOKALINIS ANSAMBLIS ,,MELODIJA“
ŠIAULIAI DISTRICT MUNICIPALITY CULTURE CENTER FEMALE VOCAL ENSEMBLE ,,MELODIJA“
,,Tavo sieloj” Lina Kairytė / Stasys Gorodeckis

UŽ GERIAUSIĄ SAKRALINĖS MUZIKOS KŪRINIO ATLIKIMĄ /
FOR THE BEST PERFORMANCE OF A PIECE OF SACRED MUSIC

MOTERŲ VOKALINIS ANSAMBLIS ,,VOCAL ORANGE“
FEMALE ENSEMBLE  ,,VOCAL ORANGE”
,,Cantate Domino“ Giovanni Croce

 

LAUREATUI / THE WINNER
GERIAUSIAM ANSAMBLIUI /FOR  THE BEST ENSEMBLE

Vertinimo komisijos nutarimu kolektyvams nesurinkus pakankamai balų  I-ojo laipsnio diplomui, premijos „Geriausiam vokaliniam ansambliui“ paskirtos dviem aukščiausiais balais įvertintiems kolektyvams/
According to the decision of the Jury competition „Vox Maris“, if the ensembles did not score enough points for the 1st degree diploma, the premium for the “Best Vocal Ensemble” was awarded to the two teams with the highest scores:

MOTERŲ VOKALINIS ANSAMBLIS ,,TOME“
LADIES VOCAL ENSEMBLE ,,TOME“
Ansamblio vadovė/ ensemble leader: Ingrida Klepere, Latvija/Latvia – 300,00 €

PANEVĖŽIO R. MIEŽIŠKIŲ KULTŪROS CENTRO MOTERŲ VOKALINIS ANSAMBLIS „RASKILA“
PANEVĖŽYS DISTRICT MIEŽIŠKĖS CULTURE CENTER FEMALE VOCAL ENSEMBLE „RASKILA”
Ansamblio vadovė / ensemble leader: Lina Kairytė, Lietuva/Lithuania – 200,00 €

 

MOTERŲ CHORŲ KATEGORIJA / FEMALE CHOIRS

II LAIPSNIO DIPLOMAS /  DIPLOMA 2nd DEGREE

KLAIPĖDOS ŽVEJŲ RŪMŲ MOTERŲ CHORAS ,,DANGĖ”
FEMALE CHOIR OF THE CULTURE CENTRE ŽVEJŲ RŪMAI ,,DANGĖ”
Choro vadovė/ Choir leader: Judita Kiaulakyte, Lietuva/Lithuania 88,21 balai / points

PIETŲ UKRAINOS VALSTYBINIO K. D. UŠINSKIO VARDO PEDAGOGINIO UNIVERSITETO MERGINŲ CHORAS ,,ACADEMY“
SOUTH UKRAINIAN NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY NAMED AFTER K. D. USHYNSKY THE FEMALE YOUTH CHOIR „ACADEMY”
Choro vadovės/Choir leader‘s: Helena Lesnik, Ana Kovaliova, Ukraina/Ukraine 88,1 balai / points

RYGOS KAMERINIS CHORAS
RIGA CHAMBER CHOIR
Choro vadovė/ Choir leader: Irina Svarcbaha, Latvija/Latvia 87 balai / points

KAMERINIS CHORAS ,,CANTUS“
CHAMBER CHOIR ,,CANTUS“
Choro vadovė/ Choir leader: Mārīte Junita Apsīte, Latvija/Latvia 87,00 balai / points

VILNIAUS KULTŪROS CENTRO MOTERŲ CHORAS „LIEPOS“
FEMALE CHOIR “LIEPOS” OF THE VILNIUS CULTURE CENTER
Choro vadovė/ Choir leader: Audronė Steponavičiūtė Zupkauskienė, Lietuva/Lithuania 85,35 balai / points

VILNIAUS KOLEGIJOS MERGINŲ CHORAS „VAIDILUTĖS“
VILNIUS COLLEGE GIRLS CHOIR ,,VAIDILUTĖS“
Choro vadovė/ Choir leader: Genovaitė Kumpienė, Lietuva/Lithuania 83,92 balai / points

I LAIPSNIO DIPLOMAS /  DIPLOMA 1st DEGREE

KIJEVO LYSENKOS VALSTYBINIO MUZIKOS LICĖJAUS KAMERINIS MERGINŲ CHORAS
CHAMBER GIRL’S CHOIR OF KYIV LYSENKO STATE MUSIC LICEUM
Choro vadovė/Choir leader:  Iuliia Puchko-Kolesnyk, Ukraina/Ukraine  95,28 balai /points

KIŠINIOVO MUZIKOS, TEATRO IR DAILĖS AKADEMIJOS MOTERŲ CHORAS ,,RENAISSANCE“
FEMALE CHOIR ,,RENAISSANCE“ CHISINAU’S ACADEMY OF MUSIC, THEATRE AND FINE ARTS
Choro vadovė / Choir leader: Oxana Flip, Moldova 91,74 taškai / points

 PREMIJA / PREMIUM

UŽ SAVO ŠALIES AUTORIAUS GERIAUSIĄ KŪRINIO ATLIKIMĄ /
FOR THE BEST PERFORMANCE OF A PIECE OF A COMPOSER OF THEIR COUNTRY

PIETŲ UKRAINOS VALSTYBINIO K. D. UŠINSKIO VARDO PEDAGOGINIO UNIVERSITETO MERGINŲ CHORAS ,,ACADEMY“
SOUTH UKRAINIAN NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY NAMED AFTER K. D. USHYNSKY THE FEMALE YOUTH CHOIR „ACADEMY”
,,When the fern blooms“. Eugene Stancovich

UŽ GERIAUSIĄ ŠIUOLAIKINIO AUTORIAUS KŪRINIO ATLIKIMĄ /
FOR THE BEST PERFORMANCE OF A PIECE OF A MODERN AUTHOR

KAMERINIS CHORAS ,,CANTUS“
CHAMBER CHOIR ,,CANTUS“
,,Es pārsviedu zelta zirni“. Valdis Zilveris

UŽ GERIAUSIĄ SAKRALINĖS MUZIKOS KŪRINIO ATLIKIMĄ
FOR THE BEST PERFORMANCE OF A PIECE OF SACRED MUSIC

KLAIPĖDOS ŽVEJŲ RŪMŲ MOTERŲ CHORAS ,,DANGĖ”
FEMALE CHOIR OF THE CULTURE CENTRE ŽVEJŲ RŪMAI ,,DANGĖ”
,,Ave Maria“. Gediminas Kalinas

LAUREATUI / THE WINNER
GERIAUSIAM MOTERŲ CHORUI / TO THE BEST FEMALE CHOIR

KIJEVO LYSENKOS VALSTYBINIO MUZIKOS LICĖJAUS KAMERINIS MERGINŲ CHORAS
CHAMBER GIRL’S CHOIR OF KYIV LYSENKO STATE MUSIC LICEUM

 

SPECIALŪS PRIZAI / SPECIAL PRIZES

KLAIPĖDOS CHORINĖS BENDRIJOS „AUKURAS“ PRIZAS /
PRIZE OF KLAIPĖDA CHOIR COMMUNITY “AUKURAS

UŽ GERIAUSIĄ FOLKLORO STILIAUS KŪRINIO ATLIKIMĄ /
FOR THE BEST PERFORMANCE OF A PIECE OF FOLK MUSIC

VARĖNOS KULTŪROS CENTRO MOTERŲ VOKALINIS ANSAMBLIS „RŪTA“
VARĖNA CULTURE CENTER FEMALE VOCAL ENSEMBLE ,,RŪTA“
,,Aisūs kunklaliai“. Išplėtota liaudies daina l. Lina Kairytė.

RYGOS KAMERINIS CHORAS
RIGA CHAMBER CHOIR
,,Mistat linus, mistitaji“. Peteris Plakidis

UŽ VERTINGIAUSIĄ KONKURSO PROGRAMĄ /
FOR THE MOST VALUABLE COMPETITION PROGRAMME

VILNIAUS KULTŪROS CENTRO MOTERŲ CHORAS „LIEPOS“
FEMALE CHOIR “LIEPOS” OF THE VILNIUS CULTURE CENTER

KLAIPĖDOS MOTERŲ ROTARY KLUBO „ADITĖ“ PREMIJA /
KLAIPĖDA WOMEN’S ROTARY CLUB „ADITĖ” PREMIUM /

GERIAUSIAM DIRIGENTUI / FOR THE BEST CONDUCTOR

IULIIA PUCHKO-KOLESNYK

UŽ GERIAUSIĄ ĮVAIZDĮ / FOR THE BEST IMAGE

KIŠINIOVO MUZIKOS, TEATRO IR DAILĖS AKADEMIJOS MOTERŲ CHORAS ,,RENAISSANCE“
FEMALE CHOIR ,,RENAISSANCE“ CHISINAU’S ACADEMY OF MUSIC, THEATRE AND FINE ARTS

LIETUVOS CHORŲ SĄJUNGOS PREMIJA / LITHUANIAN CHOIR UNION PREMIUM

GERIAUSIAM LIETUVOS CHORO VADOVUI /
TO THE BEST LEADER OF THE LITHUANIAN CHOIR

JUDITA KIAULAKYTĖ. „DANGĖ‘

GERIAUSIAM LIETUVOS VOKALINIO ANSAMBLIO VADOVUI /
TO THE BEST LEADER OF THE LITHUANIAN VOCAL ENSEBLE

LINA KAIRYTĖ. „RASKILA“

FESTIVALĮ-KONKURSĄ FINANSUOJA LIETUVOS KULTŪROS TARYBA
RĖMĖJAI – KLAIPĖDOS CHORINĖ BENDRIJA „AUKURAS“, KLAIPĖDOS MOTERŲ ROTARY KLUBAS „ADITĖ“, LIETUVOS CHORŲ SĄJUNGA
ORGANIZATORIUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS ŽVEJŲ RŪMAI

TOP
Skip to content