VEIKLOS SRITYS

Kultūros centro Žvejų rūmų misija – puoselėti mėgėjų meno kultūrą ir tradicijas, sudaryti sąlygas miesto gyventojų meninei saviraiškai, kultūrinių poreikių tenkinimui ir ugdymui. Žvejų rūmai sudaro sąlygas įvairaus amžiaus žmonėms užsiimti menine veikla, administruoja ir suteikia technines galimybes mėgėjų meno kolektyvų veiklai.

Žvejų rūmai organizuoja Klaipėdoje valstybinių švenčių – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos (vasario 16 d.), Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos (kovo 11 d.), Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos (liepos 6 d.) minėjimus, kalėdinius ir naujametinius renginius. Tai iškilmingos ceremonijos (valstybinės vėliavos iškėlimas), eisenos, koncertai, akcijos ir kiti renginiai.

Taip pat organizuoja renginius, skirtus atmintinoms datoms – Laisvės gynėjų dienai (sausio 13 d.), Gedulo ir vilties dienai (birželio 14 d.), Baltijos kelio dienai (rugpjūčio 23 d.) ir kt.

Žvejų rūmai kas dveji metai organizuoja tarptautinį gatvės teatrų festivalį „Šermukšnis“. 2019 m. liepos 5–7d. įvyko jubiliejinis 20-tasis festivalis.

Nuo 2008 m. kasmet vasario mėn. rengiamas šalies teatrų festivalis vaikams ir jaunimui „Jaunatis“.

Žvejų rūmai miesto visuomenei pristato aukšto lygio Lietuvos ir užsienio profesionalaus meno kolektyvų pasirodymus (iškiliausi šalies teatrų pastatymai, įvairių atlikėjų koncertinės programos).

Įstaiga kuria ir vykdo edukacines programas, skirtas įvairaus amžiaus ir skirtingų poreikių bei interesų grupėms.

Žvejų rūmuose nuolat eksponuojamos Klaipėdos ir šalies menininkų parodos (fotografija, tapyba ir kt.).

Žvejų rūmuose dirba ir kuria dešimt mėgėjų meno kolektyvų:

pantomimos teatras „A“,

jaunimo teatras „BE DURŲ“,

GLIUKŲ teatras (Benas Šarka),

Klaipėdos PILIES TEATRAS,

mišrus choras „CANTARE“,

mišrus choras „KLAIPĖDA“,

moterų choras „DANGĖ“,

tautinių šokių sambūris „VĖLUNGA“,

jaunimo liaudiškų šokių kolektyvas „ŽILVINAS“,

buvusių politinių kalinių ir tremtinių choras „ATMINTIES GAIDA".

Žvejų rūmų meno kolektyvai aktyviai dalyvauja ne tik miesto ir šalies kultūriniame gyvenime, bet ir tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose, tuo pačiu pelnydami tarptautinį pripažinimą bei garsindami Lietuvos ir Klaipėdos vardą.

Nuo 2012 m. Žvejų rūmams patikėta valdyti Klaipėdos vasaros estrada – renginių po atviru dangumi zona. Čia vyksta Vakarų Lietuvos krašto dainų šventės, grandioziniai pop ir roko atlikėjų koncertai.

Nuo 2015 m. Žvejų rūmai administruoja Bendruomenės namus (Debreceno g. 48), kuriuose įsikūrė nevyriausybinės organizacijos, meninę veiklą vykdo dvi dešimtys mėgėjų meno kolektyvų. Čia vyksta koncertai, šventės, vakaronės bei kiti  įvairiausio pobūdžio kultūriniai renginiai, skaitomos paskaitos, eksponuojamos tematinės parodos.

TOP
Skip to content