KULTŪROS CENTRO ŽVEJŲ RŪMŲ DIREKTORIUS

Alvydas Juozas Lenkauskas

(g. 1962 m. birželio 14 d.)

IŠSILAVINIMAS IR KVALIFIKACIJA

1980 m. baigė Kauno miesto 28 vid. mokyklą.

1984 m. baigė Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos teatro meno fakultetą (dabar –  Klaipėdos universitetas), įgijo kultūros-švietimo darbuotojo, teatro režisieriaus specialybę.

 

DARBO PATIRTIS

1984 m. – Mažeikių r. Užlieknės kaimas, mokytojas.

1986 m. – Mažeikių r. Užlieknės kaimas, direktorius.

1989 m. – Mažeikių Naftininkų kultūros namai, direktorius.

1993 m. – Mažeikių verslininkų klubas „Klubas 33“, direktorius.

1996 m. – Mažeikių radijo stotis „Ventus“, direktorius (vienas iš įkūrėjų).

1996 m. – Mažeikių savivaldybės UAB „Vidinis balsas“, likvidatorius.

Nuo 1998 m. kovo mėn. – Klaipėdos miesto savivaldybės Muzikos centro, dabar Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų direktorius.

Nuo 2007 m. – Lietuvos kultūros centrų asociacijos narys.

 

IŠKLAUSYTI SEMINARAI

1998 m. lapkričio 21-23 d. „Problemų analizė ir sprendimų priėmimas; marketingo pagrindai; strateginio valdymo pagrindai; įstaigų veiklos reorganizavimas; misijos ir struktūros pasirinkimas; veiklos planavimas“.

2002 m. vasario 20 d. „Strateginis valdymas ir planavimas“.

2002 m. birželio 6 d. „Kultūros tęstinumas ir tradicijų puoselėjimas – kultūros centrų veiklos prioritetai“.

2004 m. birželio 7-10 d. „Kultūros centras ir bendruomeniškumo ugdymas“.

2005 m. balandžio 18-21 d. „Kultūros centras – bendruomenės kultūrinio gyvenimo organizatorius“.

2005 m. rugsėjo 20-22 d. „Kultūros centrų paslaugų konkurencingumo didinimas ir teisinės bazės tobulinimas“.

2006 m. rugsėjo 28 d. „Ryšiai su visuomene. Darbas su žiniasklaida“.

2007 m. balandžio 24-27 d. „Kultūros centrų infrastruktūros plėtra ir paslaugų konkurencingumo didinimas remiantis ES narių patirtimi“.

2008 m. rugsėjo 15-18 d. „Kultūros centrų paslaugų konkurencingumo didinimas ir infrastruktūros optimizavimas“.

2008 m. rugsėjo 16 d. „Darbuotojų kūrybiškumo ugdymas“.

2009 m. rugsėjo 14-17 d. „Kultūros centrų paslaugų konkurencingumo didinimas“.

2009 m. rugsėjo 16 d. „Bendravimo ir bendradarbiavimo komandoje įgūdžių lavinimas“.

2010 m. balandžio 11-17 d. Tarptautinė kvalifikacijos kėlimo stažuotė Vengrijoje.

2010 m. balandžio 27-28 d. „Kultūros centrų strateginė plėtra ir darbo organizavimo ypatumai“.

2010 m. gegužės 26-28 d. „Socialinio darnumo koncepcijų praktinis įgyvendinimas teikiant kultūros paslaugas“.

2010 m. birželio 1-2 d. „Pokyčių ir naujovių valdymas kultūros įstaigose“.

2010 m. rugpjūčio 23-24 d. „Organizacijos kultūra ir jos valdymas".

2010 m. rugsėjo 22-24 d. „Ekologinių įgūdžių vietos bendruomenėje ugdymas ir sklaida".

2010 m. rugsėjo 27-28 d. „Darbas komandoje".

2015 m. balandžio 25 d. - gegužės 2 d. Tarptautinis seminaras-kvalifikacijos kėlimo stažuotė ,,Kultūros centrų kultūros ir meno kūrėjų kompetencijų didinimas: tarptautinis bendravimas ir bendradarbiavimas, rengiant didelės apimties kultūros projektus“ (Krokuva, Lenkija), (Pobrad, Slovakija)

2016 m. balandžio 2-11 d. Tarptautinis seminaras-kvalifikacijos kėlimo stažuotė ,,Lietuvos kultūros centrų paslaugų konkurencingumo didinimas ir strateginė plėtra“ (Milanas, Italija)

2017 m. balandžio 1-9 d. Tarptautinis seminaras-kvalifikacijos kėlimo stažuotė ,,Kultūros ir meno darbuotojų gebėjimų ir galimybių plėtra: tarptautinis kontekstas“  (Miunchenas, Vokietija)

KOMPETENCIJOS

A. J. Lenkauskas turi ilgametę darbo patirtį vadovavimo, kultūros renginių organizavimo, įvairios apimties projektų koordinavimo ir kultūros administravimo srityse.

Kartu su Kultūros centru Žvejų rūmais, bendradarbiaujant  su kitomis kultūros įstaigomis, šalies bei užsienio kolektyvais, aktyviai dalyvauja organizacinėse grupėse ir įgyvendino šiuos reikšmingus projektus:

IV Šiaurės ir Baltijos šalių chorų festivalis (2002 m.);

XII Europos jaunimo ir kultūros savaitė (2008 m.);

tradicinis tarptautinis gatvės teatrų festivalis „Šermukšnis“ (nuo 1998 m.);

tradicinis šalies teatrų festivalis vaikams ir jaunimui „Jaunatis“ (nuo 2008 m.);

šiuolaikinio šokio festivalis „Naujasis arabeskas“ (2010-2012 m.);

įvairūs projektai, susiję su Klaipėdos mieste rengiamomis Valstybės šventėmis.

Pastoviai tobulina profesinius įgūdžius ir dalyvauja Kultūros darbuotojų tobulinimo centro, Lietuvos kultūros centrų asociacijos organizuojamuose seminaruose kultūros programų finansavimo ir vadybos klausimais.

Lietuvos teatro patriarcho Juozo Vaičkaus muziejaus ir klojimo teatro įkūrimo iniciatorius.

2018-01-31

TOP
Skip to content