VOX MARIS

pavadinimas

pavadinimas

Konkurso „Vox Maris 2023“  2023 nuostatai >>>

,,Vox Maris" konkurso  vertinimo komisija >>>

Konkurso dalyviai Vox Maris >>>

Registracijos į konkursą forma:  https://forms.gle/bdgqV3xCkYkDdkbY6

Registracijos į festivalio koncertus forma:  https://forms.gle/gfQbJAvXH9Ao5JAK9

Konkurso programa

Tarptautinis moterų chorų ir vokalinių ansamblių festivalis „VOX MARIS“ – Klaipėdos Žvejų rūmų ir moterų choro „Dangė“ (meno vadovė – LMTA Klaipėdos fakulteto docentė Judita Kiaulakytė) inicijuotas kas dvejus metus organizuojamas renginys. Tikimasi, kad „Vox Maris“ suras išskirtinę nišą miesto bei šalies chorinės muzikos renginių panoramoje, ženkliai prisidės prie chorinio meno tradicijų puoselėjimo, paskatins vokalo profesionalus ar dainuoti mėgstančius žmones, akademinį jaunimą aktyviai dalyvauti meninėje veikloje, naujų vokalinių kolektyvų kūrimąsi.

Organizuoti festivalį paskatino nuo 2014 m. pradėti rengti tarptautiniai moterų chorų sambūriai-koncertai, kuriuose dalyvavo Austrijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos merginų ir moterų chorai bei vokaliniai ansambliai. Šių šalių įvairiuose miestuose vykdavo jungtiniai koncertai, ruošiamos bendros programos, kuriose būdavo atliekami stambios formos kūriniai. Remiantis šių sambūrių patirtimi ir sėkme nutarta rengti tarptautinį moterų chorų ir vokalinių ansamblių festivalį-konkursą „Vox Maris“.

2021 m. rugsėjo 25–26 d. įvyko festivalio koncertai  Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje ir LMTA Klaipėdos fakulteto koncertų salėje, kuriuose dainavo Vilniaus kultūros centro moterų choras „Liepos“, Vilniaus universiteto  merginų choras „Virgo“ ir Klaipėdos Žvejų rūmų moterų choras „Dangė“. Surengtas  seminaras moterų chorų ir vokalinių ansamblių vadovams „Choro vokalo formavimas“. Teorinius ir praktinius užsiėmimus vedė lektoriai iš Lenkijos, Rusijos Federacijos ir Lietuvos.

Koncertai Palangoje ir Klaipėdoje 2021 m. rugsėjo 25-26 d.:

2021 m. lapkričio 27 d. įvyko festivalio pirmasis festivalio „Vox Maris“ chorų ir ansamblių konkursas. Dėl pandemijos konkursą teko surengti virtualiai. Paskelbus tarptautinę atranką, dalyvauti konkursinėje programoje pakviesta penkiolika choro kolektyvų iš Austrijos, Latvijos, Lietuvos, Moldovos ir Ukrainos. Kiekvienas kolektyvas atliko po tris kūrinius. Konkursantų pasirodymus vertino autoritetinga tarptautinė komisija, stebėjusi festivalį-konkursą Klaipėdos Bendruomenės namuose įrengtame dideliame vaizdo ekrane.

Festivalio-konkurso „Vox Maris 2021“ laureatai ir diplomantai: (>>>)

2022 m. spalio 22 d. LMTA Klaipėdos fakultete surengtas seminaras Lietuvos moterų chorų ir vokalinių ansamblių vadovams.  Jo programai pasirinktos trys pagrindinės temos. Darbo su moterų choru metodiką ir praktiką, naujų lietuvių kompozitorių kūrinių moterų chorams apžvalgą pristatė LMTA docentė, Lietuvos chorų sąjungos prezidentė, Vilniaus universiteto chorų „Gaudeamus“, „Pro Musica“ ir „Virgo“ meno vadovė Rasa Gelgotienė. Apie savo autorinę kūrybą moterų chorams kalbėjo kompozitorė Vilija Mažintaitė, Vilniaus moterų choro „Viva“ meno vadovė.
Žvejų rūmų moterų choro „Dangė“ meno vadovė, LMTA Klaipėdos fakulteto docentė Judita Kiaulakytė pristatė festivalio „Vox Maris 2023“ programą. Seminaras pritraukė gausų būrį chorinės muzikos entuziastų ne tik iš Klaipėdos regiono, bet ir Vilniaus, Radviliškio, Varėnos, Plungės, Žagarės ir kt.
Po teorinės seminaro dalies įvyko kūrybinės dirbtuvės – praktiniai užsiėmimai. Talkinant Žvejų rūmų moterų choro „Dangė“ atlikėjoms, seminaro dalyviai mokėsi naujų kūrinių, studijavo partitūras: Vytauto Miškinio „Keturi žvilgsniai į Saliamoną“, Giedriaus Svilainio „Aqua Maris“.

Organizatoriai  – Klaipėdos  miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultetas
Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Klaipėdos miesto savivaldybė
Partneriai – Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“, Lietuvos chorų sąjunga, Klaipėdos Rotary klubas "Aditė"

TOP
Skip to content