VOX MARIS

Tarptautinis moterų chorų ir vokalinių ansamblių festivalis „Vox Maris“ – Klaipėdos Žvejų rūmų ir moterų choro „Dangė“ (meno vadovė – LMTA Klaipėdos fakulteto docentė Judita Kiaulakytė) inicijuotas renginys. Tai pirmasis tik moterų chorams ir ansambliams skirtas festivalis Lietuvoje bei Pabaltijo šalyse. Planuojama, kad „Vox Maris“ bus tęstinis kas dvejus metus organizuojamas festivalis, surasiantis išskirtinę nišą miesto bei šalies chorinės muzikos renginių panoramoje, kuris ženkliai prisidės prie chorinio meno tradicijų puoselėjimo, paskatins vokalo profesionalus ar dainuoti mėgstančius žmones, akademinį jaunimą aktyviai dalyvauti meninėje veikloje, naujų vokalinių kolektyvų kūrimąsi.

Organizuoti naują festivalį paskatino nuo 2014 m. pradėti rengti tarptautiniai moterų chorų sambūriai-koncertai, kuriuose dalyvavo Austrijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos merginų ir moterų chorai bei vokaliniai ansambliai. Šių šalių įvairiuose miestuose vykdavo jungtiniai koncertai, ruošiamos bendros programos, kuriose būdavo atliekami stambios formos kūriniai. Remiantis šių sambūrių patirtimi ir sėkme nutarta rengti tarptautinį moterų chorų ir vokalinių ansamblių festivalį-konkursą „Vox Maris“.

Dėl kilusios pandemijos pirmojo festivalio programa  padalinta į kelias dalis. 2021 m. rugsėjo 25–26 d. įvyko koncertai  Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje ir LMTA Klaipėdos fakulteto koncertų salėje, kuriuose dainavo Vilniaus kultūros centro moterų choras „Liepos“, Vilniaus universiteto  merginų choras „Virgo“ ir Klaipėdos Žvejų rūmų moterų choras „Dangė“. Surengtas  seminaras moterų chorų ir vokalinių ansamblių vadovams „Choro vokalo formavimas“. Teorinius ir praktinius užsiėmimus vedė lektorės: Bialystoko (Lenkija) technologijos universiteto profesorė Violeta Milkowska, Rusijos Federacijos Šiaurės Vakarų regiono chorų sąjungos prezidentė, Sankt Peterburgo jaunimo choro „Lauda“ meno vadovė Marina Kirejeva, VU docentė, chorų „Gaudeamus“, „Virgo“, „Pro Musica“ meno vadovė, Lietuvos chorų sąjungos vadovė Rasa Gelgotienė, LMTA Klaipėdos fakulteto docentė, Žvejų rūmų moterų choro „Dangė“ meno vadovė J. Kiaulakytė, Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės" mokytoja- ekspertė, moterų choro „Liepos" meno vadovė Audronė Steponavičiūtė-Zupkauskienė, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro mokytoja ekspertė, vaikų ir jaunimo choro, vokalinio ansamblio „Kivi“ meno vadovė Danguolė Aukselienė. 

2021 m. lapkričio 27 d. įvyko vienas pagrindinių festivalio „Vox Maris“  chorų ir ansamblių konkursas. Dėl pandemijos pirmąjį festivalio konkursą teko surengti virtualiai. Paskelbus tarptautinę atranką, dalyvauti konkursinėje programoje pakviesta penkiolika choro kolektyvų iš Austrijos, Latvijos, Lietuvos, Moldovos ir Ukrainos. Kiekvienam kolektyvui reikėjo atlikti po tris kūrinius. Konkursantų pasirodymus vertino autoritetinga tarptautinė komisija, stebėjusi festivalį-konkursą Klaipėdos Bendruomenės namuose įrengtame dideliame vaizdo ekrane. Vertinimo komisijos nariai: pirmininkas – M. Vodyanoy vardo Odesos akademinio muzikinės komedijos teatro vyriausiasis chormeisteris, simfoninio orkestro dirigentas, Odesos nacionalinės muzikos akademijos docentas, Ukrainos chorų asociacijos prezidentas Sergejus Savenko (Ukraina); nariai – Lietuvos chorų sąjungos prezidentė. Vilniaus universiteto docentė, chorų ,,Virgo“, ,,Gaudeamus“, ,,Pro musica“ meno vadovė ir dirigentė Rasa Gelgotienė; Liepojos pedagoginio universiteto profesorė,  moterų choro ,,Atbalss“ ir mišraus choro „Intis“ meno vadovė ir dirigentė Ilze Valce (Latvija); Latvijos vokalinių ansamblių asociacijos pirmininkė, vokalinio ansamblio „Anima Solla“ steigėja ir vadovė, Lielvārdės muzikos mokyklos vadovė Marite Purina; Plungės kultūros centro kamerinio choro meno vadovas,  Šiaurės ir Baltijos šalių chorų festivalio Klaipėdoje  ir Pasaulio lietuvių dainų švenčių Dainų dienos meno vadovas Alfonsas Vildžiūnas. 

Organizatorius Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai

Festivalį remia Lietuvos kultūros taryba ir Klaipėdos miesto savivaldybė

Partneriai – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultetas ir  chorinė bendrija „Aukuras“

TOP
Skip to content