KLAIPĖDOS MIESTO BUVUSIŲ POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ CHORAS „ATMINTIES GAIDA“

1988 m. lapkritį Kaipėdoje tremtiniai susibūrė į „Tremtinio“ klubą, kurio taryba ėmė burti tremtinių chorą. Norinčių dainuoti susirinko nemažas būrys.

Pirmoji choro repeticija įvyko 1989 m sausio 15 d., o jau po mėnesio – pirmasis koncertas Jūrų prekybos uosto kultūros rūmuose, minint Vasario 16-ąją. Klaipėdiečių tremtinių choras pradėjo aktyvią visuomeninę ir koncertinę veiklą. 1989 m. gegužės 30 d. choristai važiavo į Kauną susitikti su mylimiausiu tremtinių poetu Bernardu Brazdžioniu. 1990 m. buvo surengta išvyka į Lenkiją, Čenstachovą, kur buvo pašventintas mauzoliejus sušaudytiems lenkų karininkams bei negrįžusiems į Tėvynę politiniams kaliniams ir tremtiniams.

Nuo 1992 m. kovo 6 d. chorui vadovauja E. Balsio menų gimnazijos dirigavimo skyriaus mokytojas Vytautas Saikauskas. Jam vadovaujant kolektyvas sustiprėjo, į choro veiklą įsitraukė daugiau žmonių, remiančių tremtinių judėjimą. Vykdamas į Pasaulio lietuvių dainų šventę (1994 m.) choras išsirinko ir vardą – „Atminties gaida“. Palengva klaipėdiečių choras tapo vienas pagrindinių tokio pobūdžio kolektyvų Lietuvoje.

Choras „Atminties gaida“ dalyvauja kaskart įvairiuose Lietuvos miestuose vykstančiose buvusių tremtinių ir politinių kalinių poezijos ir dainų šventėse „Leiskit į Tėvynę“. 1997-taisiais buvo ir šventės šeimininkai. Joje dalyvavo Bernardas Brazdžionis ir kiti garsūs Lietuvos poetai bei muzikai.

Kolektyvas yra kasmetinių politinių kalinių ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydžių „Su Lietuva širdy" Ariogaloje dalyvis.

Tremtinių balsai skamba valstybinių švenčių bei minėtinų datų renginiuose, advento muzikos koncertuose Klaipėdoje, rengiami bendri pasirodymai su E. Balsio menų gimnazijos jaunaisiais atlikėjais.  Choras dažnai dainuoja Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje, Tremtinių būstinėje ir Bendruomenės namuose.

Kolektyvas įrašė ir išleido dvi kompaktinę plokšteles: „Parveski, Viešpatie“ (2007) ir „Leiskit į Tėvynę“ (2016). 2009 m. išleista knyga „Atminties gaida“ – visa apimantis choro veiklos metraštis (Leidybos grupė „Druka“, Klaipėda).

 

Pasaulio lietuvių Dainų šventėje "Čia mūsų namai". Vilnius, 2014 m. liepa

Naujos kompaktinės plokštelės "Leiskit į Tėvynę" pristatymo koncertas Bendruomenės namuose 2016-03-10

XIII respublikinė politinių kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos šventė "Leiskit į Tėvynę". Kėdainiai. 2016-06-18

2018 m. choras „Atminties gaida“ dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų šventėje „Vardan tos...“ Lietuvos šimtmečiui paminėti.

2019 m. birželį Vievyje vykusiame chorų konkurse „Mūsų dainose“ choro kamerinė grupė „Bangelė“  pelnė II vietą (senjorų chorų kategorijoje).

2019 m. choras „Atminties gaida“ minėjo kūrybinės veiklos 30-metį. Pagrindiniu minėjimo akordu tapo Klaipėdos Žvejų rūmuose surengtas Žemaitijos regiono tremties ir rezistencijos dainų festivalis ,,Ant marių kranto“, kuriame dalyvavo atlikėjai ir chorai iš visos Lietuvos.

Kūrybinės veiklos jubiliejiniai metai  sutapo su kolektyvo vadovo Vytauto Saikausko 70-mečiu. Ši data buvo pažymėta Parko estradoje prie Klaipėdos koncertų salės. Jungtiniame koncerte kartu su „Atminties gaida“ dainavo mišrus choras „Alna“ ir ansamblis „Bangelė“.

Jubiliejinis koncertas skirtas Vytauto Saikausko 70-mečiui (2019 m. birželis)

TOP
Skip to content