MIŠRUS CHORAS "KLAIPĖDA"

Choro „Klaipėda“ koncertmeisterė ir meno vadovė Miglė Mosėnienė.

Choro vyr. dirigentas Klaipėdos universiteto profesorius emeritas, Klaipėdos kultūros magistras Kazys Kšanas. 

Klaipėdos miesto mišrus choras „Klaipėda“ įkurtas 1953 m. Jį įkūrė dirigentas, kompozitorius prof. Klemensas Griauzdė. 1956 – 1986 m. choras buvo Klaipėdos liaudies operos teatro dalis. 1956 – 1966 m. jam vadovavo Aleksejus Pozdnejevas, Aleksandras Buzys, Augustinas Kepenis, Robertas Varnas, Juozas Idzelis. 1966 – 1986 m. – prof. Kazys Kšanas.

K.Griauzdė

K.Griauzdė

K. Kšanas

K. Kšanas

Tačiau ištisą trisdešimtmetį choro veikla neapsiribojo vien operų spektakliais; jis rengdavo atskirus chorinės muzikos koncertus, koncertus su Liaudies operos teatro simfoniniu okestru bei solistais, dalyvaudavo Klaipėdos, kitų šalies miestų ir respublikinėse dainų šventėse, chorų festivaliuose bei kituose renginiuose. Dalyvavo chorinės muzikos festivaliuose: Debrecene Belos Bartoko vardo (Vengrija, 1972), Bulgarijoje (1975), Vokietijoje (1983). Koncertavo Estijoje, Latvijoje, Baltarusijoje, Rusijoje ir kt.

1987 m., Klaipėdos liaudies operos teatro pagrindu įkūrus Valstybinį muzikinį teatrą, choras atsiskyrė ir ėmė funkcionuoti savarankiškai. Jam buvo suteiktas Lietuvos pavyzdinio choro statusas ir „Klaipėdos“ vardas.

Šiuo metu, globojamas Klaipėdos kultūros centro Žvejų rūmų, choras aktyviai koncertuoja mieste, Lietuvoje ir užsienyje. Jo repertuare – įvairių žanrų bei stilių kūriniai: nuo baroko, klasikos iki šiuolaikinių kompozitorių kūrinių. Choro programose nemažas dėmesys skiriamas Mažosios Lietuvos kompozitorių kūrybai, sakralinei muzikai, evangeliškoms giesmėms, jūrinės tematikos dainoms, katalikiškajai muzika. Nemažą dalį choro programų, tęsiant Liaudies operos teatro tradicijas, sudaro ištraukos iš operų bei operečių.

Choras „Klaipėda“ nuolat dalyvauja Vakarų Lietuvos krašto Dainų šventėse (2016–2019 m. ), 2018-taisiais dainavo Pasaulio lietuvių Dainų šventėje „Vardan tos“, skirtoje Lietuvos vardo šimtmečiui paminėti.

Tradiciškai choras „Klaipėda“ dainuoja Žvejų rūmų renginiuose: tai koncertai Laisvės gynėjų dienai (2016-2017 m. – LMTA Klaipėdos fakulteto koncertų salėje, 2019 m. – Klaipėdos Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje), Advento muzikos vakarai (2016-2018 m.), kovo pradžios koncertai „Dainuok, pavasario dangau“, šventiniai „Senuosius palydint...Naujuosius pasitinkant“.

Choras „Klaipėda“ nuo 1975 m. dalyvavo 17-oje festivalių „Klaipėdos muzikos pavasaris“. Jis koncertavo tarptautiniuose festivaliuose: Sardinijoje (Italija) „Nuoro balsai“ (1990), Bremene „Europos chorų dienos“ (Vokietija, 1993, 1996), Uelcene (Vokietija, 1998, 2000), Ciampino (Italija, 2002), Unterweisene (Vokietija, 2008). Koncertuota Makedonijoje (2006), Vigo mieste (Ispanija, 2010) ir kt.

Su choru „Klaipėda“ ne kartą yra koncertavę žymūs Lietuvos operos solistai: Virgilijus Noreika, Irena Milkevičiūtė, Vladimiras Prudnikovas, Eugenijus Vasilevskis, Vytautas Kurnickas, Gražina Kurnickienė, Eduardas Kaniava, Sigutė Stonytė, Asta Krikščiūnaitė ir kt. „Klaipėdos“ choro koncertuose dažnai dalyvauja klaipėdiečiai solistai: doc. Mindaugas Gylys, Viačeslavas Tarasovas, prof. Valentina Vadoklienė, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro solistai Judita Butkytė-Komovienė, Steponas Zonys, Dalia Kužmarskytė, Rokas Spalinskas ir kt. Taip pat solistai Audronė Levickytė, Stasys Šniukšta, Elena Lučkienė ir kt.

Jau daugiau kaip 20 metų trunka kūrybinė draugystė su Klaipėdos Kazimierų draugija.

2016 m. įvyko  įsimintina mišraus choro „Klaipėda“ koncertinė kelionė į Estiją. Koncertas vyko Talino kultūros centro „Nomme“ koncertų salėje kartu su Talino mišriu choru „Riola“. Šių dviejų chorų kūrybinė partnerystė „Draugystės tiltas“ prasidėjo prieš metus įvykusiu koncertu Žvejų rūmuose.

2017 m. liepos 6-ąją mišrus choras „Klaipėda“ Lietuvos valstybės himną giedojo su Punsko (Lenkija) lietuvių  bendruomene. Tą patį vakarą Punsko lietuvių kultūros namuose choras „Klaipėda“ atliko šventinę koncertinę programą, skirtą  Lietuvos valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai  paminėti.

Pastaraisiais metais choras „Klaipėda“ nemažai koncertų surengė įvairiuose  Lietuvos miestuose ir miesteliuose, bendradarbiaujant su vietiniais kolektyvais ir jų vadovais (Virginija Junevičienė, Viktorija Morkūnienė). Visur sulaukta gausios publikos, šiltų ir nuoširdžių aplodismentų.

Ir toliau svarbią vietą choro koncertinėje veikloje užima sakralinės muzikos programos, atliekamos Lietuvos bažnyčiose. Tai koncertai Palangos Šv. Mergelės Marijos paėmimo į dangų bažnyčioje (2015, 2016), Mažeikių r. Renavo Šv. Izidoriaus bažnyčioje (2017), XIX sakralinės muzikos festivalis „Džiūgaukim...Aleliuja“ Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje (2018), Biržų Jono Krikštytojo  bažnyčioje ir Pilies rūmuose (2019), Varnių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje (2019).

Iš svarbesnių paskutiniųjų choro „Klaipėda“ pasirodymų reiktų paminėti koncertą su Nacionalinės premijos laureate Asta Krikščiūnaite (2017), koncertą chorinės bendrijos „Aukuras“ 30-mečiui Klaipėdos Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje (2018), koncertą Juozo Naujalio 150-tosioms gimimo metinėms paminėti KU Pedagogikos fakultete (2019).

2019 m. gruodžio 28 dieną įvyko įsimintinas ir ypatingas choro „Klaipėda“ koncertas, skirtas ilgamečio meno vadovo, nuolatinio choro koncertų dirigento, prof. Kazio Kšano 80-mečiui. Koncerte skambėjo geriausi ir gražiausi kolektyvo repertuaro kūriniai, renginį papuošė puikių solistų pasirodymai, nuostabiai šiltą koncerto atmosferą sukūrė renginio vedėjas, Klaipėdos muzikinio teatro artistas Šarūnas Juškevičius. Pilna salė publikos, gausūs ir nuoširdūs sveikinimai. Be jau minėtų, nuolat su choru bendradarbiaujančių solistų, savo muzikavimu dalinosi puikūs atlikėjai: prof. Valentina Vadoklienė, Šarūnas Juškevičius, Saulius Šiaučiulis, Juozas Staniulis. Malonia staigmena tapo Klaipėdos mero Vytauto Grubliausko muzikinis sveikinimas.

Joninės ant Rambyno kalno. 2021 m. birželio 24 d.

TOP
Skip to content