DARBO UŽMOKESTIS

Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai, 300101454  
(Įstaigos pavadinimas, kodas)  
           
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA  
           
2023 m. birželio 30 d.  
           
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)  
Nr.     2023 m. 2 ketvirtis 2022 m.  
1 Bilietų platintojas 0,50 1071,36 1053,31  
2 Chormeisteris 0,75 2270,44 1885,86  
3 Direktoriaus pavaduotojas 1,00 2780,70 2341,96  
4 Direktorius 1,00 3238,63 3032,78  
5 Ekonomistas 0,25 2678,40 2649,50  
6 Kiemsargis 1,00 840,00 730,00  
7 Koncertmeisteris 1,00 1348,50 1154,28  
8 Kultūrinės veiklos specialistas 1,00 1897,20 1366,58  
9 Kultūrinės veiklos vadybininkas 2,50 1968,62 1766,10  
10 Kultūrinių renginių organizatorė 1,00 1740,96 1523,02  
11 Meno vadovas 7,00 1684,50 1416,96  
12 Operatorius (garso) - specialistas 1,00 1692,60 1327,64  
13 Operatorius (šviesos) - specialistas 1,00 1562,40 1330,35  
14 Pagalbinis darbininkas 2,00 840,00 754,04  
15 Pastatymų dalies vedėjas 1,00 1636,80 1377,94  
16 Personalo administratorė 1,00 1813,50 1658,71  
17 Sargas-gaisrininkas 6,00 1036,14 898,23  
18 Specialistas 0,75 1458,24 1285,11  
19 Techninių priemonių specialistas  1,00 1357,80 1281,67  
20 Ūkio dalies vedėjas 1,00 2120,40 1991,14  
21 Valytojas-rūbininkas 4,00 868,00 753,52  
22 Viešųjų pirkimų specialistas 0,50 1272,24 1035,32  
 
           
 
           
 
           
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
         
 
         
 
         
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
TOP
Skip to content