DARBO UŽMOKESTIS

 

Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai
 
           
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
           
2022 m. kovo 31 d.
           
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų  Darbuotojų Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.   skaičius skaičius 2022 m. 1 ketvirtis 2021 m.
 Administratorius 0,50 1 1037,49 891,88
Bilietų platintojas 0,75 1 896,71 577,55
Chormeisteris 0,75 2 1861,70 1847,48
Direktoriaus pavaduotojas 1,00 1 2182,57 1764,01
Direktorius 1,00 1 2993,13 2191,78
6  Ekonmistas 0,25 1 2555,81 3215,40
7  Kiemsargis 1,00 1 739,05 643,26
8  Koncertmeisteris 1,00 3 1176,82 1152,08
9  Kultūrinės veiklos specialistas 1,00 1 1083,75 1159,20
10  Kultūrinės veiklos  vadybininkas 2,50 3 1684,58 1820,10
11  Kultūrinių renginių organizatorė 1,00 1 1686,35 1429,50
12  Meno vadovas 7,50 11 1439,55 1318,58
13  Operatorius (garso) - specialistas 1,00 1 1263,00 1259,86
14  Operatorius (šviesos) - specialistas 1,00 1 1317,91 740,36
15  Pagalbinis darbininkas 1,00 1 746,65 717,23
16  Pastatymų dalies vedėjas 1,00 1 1367,76 1028,43
17  Personalo administratorė 1,00 1 1537,57 1495,84
18  Sargas-gaisrininkas 5,00 5 959,94 823,72
19  Specialistas 0,75 2 1301,51 888,55
20  Stalius 0,25 1 896,93 782,70
21  Techninių priemonių specialistas  1,00 1 1256,26 1168,26
22  Ūkio dalies vedėjas 1,00 1 1860,01 1914,79
23  Valytojas-rūbininkas 4,50 5 752,14 712,44
24  Viešųjų pirkimų specialistas 0,50 1 1049,63 914,82

 

TOP
Skip to content