pavadinimas

Moterų choras ,,Dangė” dainavo Paryžiuje

2023 m. kovo 27 d. Paryžiaus Madeleine bažnyčioje (L’église de la Madeleine) įvyko koncertas, skirtas Lietuvos Dainų šventės šimtmečiui. Čia Prancūzijos publikai 2024-ųjų metų jubiliejinės  Dainų šventės repertuaro kūrinius pristatė aštuoni chorai iš Lietuvos,  jų tarpe – Klaipėdos Žvejų rūmų moterų choras „Dangė“ (vad. Judita Kiaulakytė). Koncerte taip pat dainavo Vilniaus universiteto  merginų choras „Virgo“ ir mišrus choras „Gaudeamus“ (vad. Rasa Gelgotienė), Vilniaus kolegijos merginų choras „Vaidilutės“ (vad.  Genovaitė Kumpienė), Biržų kultūros centro kamerinis choras „Viktorija“ (vad. Viktorija Morkūnienė), Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ jaunuolių grupė (vad. Remigijus Adomaitis), Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos mišrus choras „Ave Vita“ (vad. Kastytis Barisas) ir Lietuvos Žemės ūkio ministerijos mišrus choras „Dobilas“ (vad. Ignas Garla). Choristams akompanavo pianistas Rimvydas Mitkus.
Koncertą organizavo Lietuvos chorų sąjungos prezidentė Rasa Gelgotienė. Koncerto partneriai – Lietuvos ambasada Paryžiuje, Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.
„Dainų šventės yra unikali mūsų regiono tradicija, įrašyta į UNESCO paveldo sąrašą. Lietuvoje tai vienybės ir patriotiškumo šventė. Dėl to tai labai jaudina Prancūzijos publiką“, – Lietuvos ambasadoje Paryžiuje surengtame susitikime su chorų vadovais teigė ambasadorius Nerijus Aleksiejūnas.
Koncerto programoje buvo atlikti L. Abariaus, V. Augustino, V. Barkausko, K. Daugirdo, J. Gudavičiaus, A. Martinaičio, V. Miškinio, J. Naujalio, J. Tallat-Kelpšos, l. Vilkončiaus ir D. Zakaro kūriniai.

 

TOP
Skip to content