pavadinimas

„Vėlunga“ dalyvaus Argentinos lietuvių Šokių šventėje

Argentina nuo Lietuvos Respublikos nutolusi maždaug 13000 km, tačiau šis atstumas nedaro įtakos tam, ką puoselėja lietuvių bendruomenė šiame krašte, t. y. istoriją, tradicijas ir tarpusavio ryšius. Juos sukuria bendra meilė Lietuvai.
Gruodžio 15–17 dienomis Beriso mieste vyks Argentinos lietuvių organizuojama Šokių šventė „Ten, kur Nemunas banguoja”, kurioje dalyvaus Klaipėdos Žvejų rūmų tautinių šokių sambūrio „Vėlunga” šokėjai su vadovu Vidmantu Mačiulskiu, kuris yra šios šventės scenarijaus autorius ir vienas iš šventės organizatorių. Į šventę atvyksta daugiau negu 400 šokėjų iš viso pasaulio – Argentinos, Urugvajaus, JAV, Švedijos, Kanados ir Lietuvos, kartu su ne lietuvių šokių kolektyvais  iš Beriso miesto. Šventės tikslas puoselėti išsaugotų kultūrų įvairovę, išlaikyti lietuvišką tradiciją ir parodyti visam pasauliui Beriso ,,multikultūrinę mozaiką“.
Tarp Pirmojo ir Antrojo pasaulinio karo į Argentiną iš Lietuvos atvyko virš 35 tūkstančių imigrantų. Į Beriso miestą atplaukę lietuviai dažniausiai įsidarbindavo skerdyklose ar uosto krovimo kompanijose. Po sunkių dienos darbų  žmonės rinkdavosi kartu pabūti, dainuoti lietuvių liaudies dainas ir taip linksmintis. Atsirado  teatro ir šokio užsiėmimai.
Kasmet  rugsėjo–spalio mėnesių savaitgaliais Beriso mieste vyksta „Imigrantų šventės“. Į šventes susirenka daugiau nei 100 tūkstančių žmonių iš visos Argentinos.

1909 metais buvo įkurta pirmoji Argentinoje lietuvių draugija „Nemunas”, o 1971 m. –Argentinos lietuvių tautinių šokių kolektyvas „Nemunas“. Pirmasis kolektyvo vadovas Alfredo Dulke. Tad Argentinos Šokių šventės metu „Nemuno” šokėjai švęs savo veiklos 50-metį. Dabartinis vadovas  Nicolas Cabrera Dulke. Šokių kolektyve „Nemunas“ šoka per 50 narių. Daugelis iš jų nekalba lietuviškai, bet turi lietuviškų šaknų ir jaučią didelį norą pažinti savo tėvų šalies papročius ir tradicijas. „Nemunas“ nėra tik šokių kolektyvas, tai lietuvybę puoselėjanti bendruomenė, kuri atstovauja Lietuvą ne tik scenoje, bet ir už jos ribų.

Argentinos šventėje be „Vėlungos” šokio ritmu suksis šokėjai iš Jungtinių Amerikos Valstijų –  Klyvlendo „Švyturys”, Čikagos „Grandis”, „Suktinis”, „Mituva“,  Urugvajaus „Gintaras“, Švedijos „Baltija“. Kadangi „Vėlungai“ šiemet tai jau antra kelionė už Atlanto, nutarta Argentinos šventėje suvienyti savo pajėgumus su Švedijos „Baltijos“ šokėjais ir suburti bendrą šokių grupę. „Vėlungos“ ir „Baltijos“ šokėjai atskirai mokosi būsimos šokių šventės šokius, interneto pagalba derina žingsnelius ir bendras šokių brėžinių vietas.
Argentinos Šokių šventės metu vėlungiečiai ne tik atstovaus Klaipėdą ir Lietuvą, bet ir susipažins su Argentinos kultūra, užmegs naujus kontaktus su lietuvių šokių grupėmis iš Pietų Amerikos, JAV ir Švedijos.

Argentinos šventės interneto puslapis – https://www.nemunasarg.com

TOP
Skip to content