Žvejų rūmų darbo pasiūlymai

Darbo pasiūlymai

Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai siūlo darbą
1. Viešųjų pirkimų specialistui (-ei) / apskaitininkui (-ei).
2. Kultūrinės veiklos vadybininkui (-ei) viešinimui (0,5 etato).

***

1. Viešųjų pirkimų specialistui (-ei) / apskaitininkui (-ei).
Jums patikėsime:

 • Rengti viešųjų pirkimų dokumentus ir vykdyti viešuosius pirkimus;
 • Derinti technines specifikacijas su pirkimų iniciatoriais, apskaičiuoti numatomas pirkimų vertes bei parinkti pirkimų būdus;
 • Tikslinti su pasiūlymu susijusią informaciją viešųjų pirkimų eigoje;
 • Rinkti viešųjų pirkimų poreikius ir konsultuoti kolegas viešųjų pirkimų inicijavimo ir vykdymo klausimais;
 • Koordinuoti viešųjų pirkimų planavimą bei rengti su planavimu susijusius dokumentus;
 • Rengti įstaigos viešųjų pirkimų planą, jo pakeitimus, ataskaitą ir viešinti tai Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS el. sistemoje;
 • Tvarkyti įstaigos vykdomus viešuosius pirkimus ECOCOST sistemoje;
 • Vykdyti viešuosius pirkimus CPO sistemoje pagal įstaigos viešųjų pirkimų planą;
 • Periodiškai surinkti iš įstaigos darbuotojų apskaitos dokumentus, pagrindžiančius įvykusias ūkines operacijas;
 • Rengti standartizuotos formos lydraščius, įtraukiant į juos pirminės apskaitos dokumentus, pagrindžiančius įvykusias ūkines operacijas, ir pateikti pagal biudžetinių įstaigų dokumentų ir kitos informacijos perdavimo – priėmimo reikalavimus ir terminus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriui.

Tikimės, kad Jūs:

 • Turite aukštąjį universitetinį arba jam prilygtą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • Turite ne mažesnę nei 2 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
 • Išmanote viešųjų pirkimų procedūras;
 • Gerai dirbate MS Office programomis;
 • Gebate naudotis dokumentų valdymo sistema „Avilys“;
 • Gebate kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • Turite gerus bendravimo ir derybinius įgūdžius.
 • Turite viešųjų pirkimų specialisto pažymėjimą (privalumas);
 • Mokate anglų kalbą.

Mes siūlome:

 • Neterminuotą darbo sutartį;
 • Darbą pilnu etatu (40 val. per savaitę);
 • Lankstų darbo grafiką;
 • Profesionalią, bendradarbiaujančią kolegų komandą;
 • Dinamišką darbo pobūdį;
 • Kvalifikacijos kėlimo galimybes;
 • Visas darbui reikalingas priemones;
 • Įkvepiančią ir auginančią darbo aplinką;

Atlyginimas
Atlyginimas – 1649 €/mėn., neatskaičius mokesčių.
Laukiame Jūsų gyvenimo aprašymo (motyvacinio laiško) iki 2024 m. birželio 14 d.

Kontaktinis asmuo
Neringa Čekanavičienė
+370 46 410 565
administracija@zvejurumai.lt

 

2. Kultūrinės veiklos vadybininkui (-ei) viešinimui

Kultūrinės veiklos vadybininko viešinimui pareigybės paskirtis – kurti teigiamą Kultūros centro įvaizdį, palaikyti ryšius tarp Kultūros centro ir visuomenės, realizuojant strateginius tikslus, siekiant pelnyti visuomenės supratimą ir palaikymą, informuoti visuomenę apie Kultūros centro veiklą.

Jums patikėtume:

 • Administruoti ir valdyti Kultūros centro socialinių tinklų paskyras ir tinklalapį;
 • Rengti Kultūros centro veiklos viešinimo skaitmeninės komunikacijos kampanijų planus, juos įgyvendinti;
 • Rengti ir visais prieinamais informavimo būdais teikti visuomenei bei suinteresuotoms institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms informaciją apie įstaigoje vykdomus renginius ir kitas veiklas, užtikrinti įstaigos veiklos viešinimą ir palankų įvaizdį lokaliu, nacionaliniu bei tarptautiniu mastu;
 • Rengti straipsnius/vaizdinę medžiagą internetiniams portalams;
 • Inicijuoti Kultūros centro įvaizdžio gerinimo programas;
 • Teikti siūlymus įstaigos informacijos viešinimo tobulinimo klausimais;
 • Teikti pagalbą visais su viešinimu susijusiais klausimais kitiems Kultūros centro darbuotojams ir kita.

Būtumėte tinkamas (-a) kandidatas (-ė), jei:

 • Turite ne žemesnį kaip aukštąjį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities (žurnalistikos, komunikacijos, viešųjų ryšių ar rinkodaros krypties) išsilavinimą;
 • Turite ne mažiau vienerių metų darbo patirtį komunikacijos, viešųjų ryšių ar rinkodaros srityje;
 • Išmanote valstybės žiniasklaidos sistemą ir visas įmanomas informacijos sklaidos priemones, duomenų sisteminimo ir analizės metodus;
 • Turite žinių viešojo sektoriaus institucijų ir verslo organizacijų komunikacijoje, ryšiuose su visuomene, reklamos projektų valdyme;
 • Išmanote skaitmeninės komunikacijos kampanijų koordinavimą, socialinių tinklų interneto svetainių priežiūrą ir administravimą;
 • Mokate valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, gebate sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • Mokate rengti pranešimus, straipsnius, informacines žinutes, gebate kurti pranešimus žiniasklaidai;
 • Turite gerus darbo kompiuteriu įgūdžius, mokate dirbti MS Office programų paketu;
 • Mokate anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
 • Gebate dirbti komandoje, esate kūrybiškas, komunikabilus, iniciatyvus, organizuotas, pareigingas;
 • Laikotės etikos principų ir taisyklių.
 • Turite gerus konfliktų valdymo, diplomatijos įgūdžius, emocinę kompetenciją bei analitinius įgūdžius.

Mes siūlome:

Neterminuotą darbo sutartį (darbo apimtis – 0,5 etato);
Lankstų darbo grafiką;
Visas darbui reikalingas priemones;
Įkvepiančią ir auginančią darbo aplinką;
Kvalifikacijos kėlimo galimybes;
~880 € bruto siekiantį mėnesinį darbo užmokestį.

Laukiame Jūsų gyvenimo aprašymo (motyvacinio laiško) iki 2024 m. birželio 21 d.

Kontaktinis asmuo
Neringa Čekanavičienė
+370 46 410 565

administracija@zvejurumai.lt

 

TOP
Skip to content