Pantomimos teatras "A"

PREVENCINIŲ VEIKSMŲ, SKIRTŲ UŽSIKRĖTIMO KORONAVIRUSU (COVID-19) GRĖSMĖS VALDYMUI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE, PLANAS (2020-03-13)

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2020 m. kovo 6 d.

įsakymu Nr.AD1-324

 

 

PREVENCINIŲ VEIKSMŲ, SKIRTŲ UŽSIKRĖTIMO KORONAVIRUSU (COVID-19) GRĖSMĖS VALDYMUI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE, PLANAS

 

Situacija

 

Veiksmai

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo terminas

1. Nepalanki epidemiologinė situacija šalyje ar kaimyninėse šalyse

1.1. Parengtos ir (ar) atnaujintos rankų higienos, kvėpavimo organų infekcijų bendrosios apsaugos rekomendacijos pagal LR sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas

Sveikatos apsaugos skyrius

Pagal poreikį

1.2. Informacijos apie bendrąsias apsaugos rekomendacijas platinimas darbuotojams

Informavimo ir e. paslaugų skyrius

Iki ekstremalios situacijos atšaukimo

1.3. Darbuotojų aprūpinimas prevencinėmis asmeninėmis apsaugos priemonėmis (prioritetas – klientus aptarnaujantys darbuotojai)

Ūkio skyrius

Iki ekstremalios situacijos atšaukimo

1.4. Reguliaraus patalpų vėdinimo užtikrinimas (ne rečiau kaip 5 kartus per dieną)

Visi darbuotojai

Iki ekstremalios situacijos atšaukimo

1.5. Darbuotojų mokymai

Personalo skyrius

Pagal poreikį

1.6. Darbuotojų konsultavimas telefonu (visą parą karštoji linija telefonais +37061879984, +37061694562, +37062077547 (konsultuoja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai))

 

Iki ekstremalios situacijos atšaukimo

1.7. Dezinfekcinių priemonių užtikrinimas darbo patalpose (san. mazguose, klientų priėmimo koridoriuose, prie centrinio įėjimo / išėjimo durų ir pan.)

Ūkio skyrius

Iki ekstremalios situacijos atšaukimo

1.8. Darbo aplinkos (patalpų) valymo organizavimas pagal LR sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas ir kontrolė

Ūkio skyrius

Iki ekstremalios situacijos atšaukimo

1.9. Darbuotojų komandiruočių į užsienio valstybes galimos rizikos ir būtinumo įvertinimas

Direktorius

Iki ekstremalios situacijos atšaukimo

2. Įtariamas (tikėtinas) atvejis darbuotojų tarpe

2.1. Darbuotojui, grįžusiam iš teritorijos, kur vyksta koronaviruso (COVID-19) plitimas visuomenėje (atsižvelgiant į naujausius LR sveikatos apsaugos ministerijos duomenis), ir (ar) turėjusiam kontaktą su COVID-19 atveju, PRIVALOMAI taikant saviizoliaciją namie, sudaromos sąlygos dirbti nuotoliniu būdu (14 d. nuo grįžimo dienos)

Personalo skyrius

 

Informavimo ir e. paslaugų skyrius

Iki ekstremalios situacijos atšaukimo

2.2. Darbuotojas, esantis saviizoliacijoje namie, kuriam nėra galimybės dirbti nuotoliniu būdu, kreipiasi nuotoliniu būdu į šeimos gydytoją dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo arba jam skubos tvarka suteikiamos atostogos

Personalo skyrius

Iki ekstremalios situacijos atšaukimo. Būtina informuoti tiesioginį vadovą

2.3. Jei darbuotojas neįvykdė 2.1 punkto: darbuotojas, kuris lankėsi paveiktose teritorijose ir (ar) turėjo kontaktą su COVID-19 atveju, darbo vietoje pajutęs simptomus, panašius į gripo, kreipiasi bendruoju pagalbos telefonu 112

 

Nedelsiant. Būtina informuoti tiesioginį vadovą

2.4. Darbuotojo, įtariamo užsikrėtusio COVID-19 ir išvežto GMP, darbo aplinkoje atliekama baigiamoji (per 3 valandas nuo asmens įtariamo, kad serga užkrečiamąja liga izoliavimo arba hospitalizavimo) patalpų dezinfekcija

Viešosios tvarkos skyrius (civilinės saugos specialistai)

 

Pagal poreikį

2.5. Su darbuotoju, įtariamu užsikrėtus COVID-19 ir išvežtu GMP, kontaktavusių darbo aplinkoje darbuotojų izoliavimas namie ir 2.4 papunkčio veiksmai.

Viešosios tvarkos skyrius (civilinės saugos specialistai)

Tiesioginis vadovas

Pagal poreikį

3. Patvirtintas atvejis mieste

3.1. Darbuotojams, kurie yra rizikos grupėje (sergantys lėtinėmis ligomis, senyvo amžiaus, nėščiosios, turintys neįgalumą):

3.1.1. sudaromos sąlygos dirbti nuotoliniu būdu, liekant namuose, jeigu darbuotojo funkcijos gali būti atliekamos nuotoliniu būdu;

3.1.2. darbuotojui pageidaujant, suderinus su tiesioginiu vadovu, skubos tvarka suteikiamos kasmetinės atostogos

Personalo skyrius

 

Informavimo ir e. paslaugų skyrius

Iki ekstremalios situacijos atšaukimo

3.2. Masinių renginių Savivaldybės administracijos patalpose ribojimas

Ūkio skyrius

Iki ekstremalios situacijos atšaukimo

3.3. Pašalinių žmonių patekimo į Savivaldybės administracijos tarnybines patalpas, kuriose nevykdomas klientų aptarnavimas, ribojimas (uždraudimas)

Ūkio skyrius, visi darbuotojai  

Iki ekstremalios situacijos atšaukimo

 

__________________________________________

 

 

Renginių kalendorius
09

„Poetai ateina“

18:00 val.

Didžioji salė

19.20 - 23.20 €

Plačiau

Informaciniai rėmėjai
Radijogamahttp://www.mzirafos.lt/LRTatvira klaipedaIn your pocket
Partneriai
http://www.tiketa.lt/LTwww.klaipedos.info.ltinfo@sdh.ltwww.klaipedainfo.ltwww.eb.lt/lt.php3?vid=74&id=237